Vaikuttajamarkkinointi – Mitä tulee huomioida?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas ja jatkuvasti suosiotaan kasvattava markkinoinnin muoto.

Oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi kasvattaakin merkittävästi brändinäkyvyyttä sekä boostaa myyntiä. Vaikuttajamarkkinoinnin tehokkuus pohjautuu perinteiseen ”puskaradio”-efektiin. Jotta vaikuttajamarkkinoinnilla päästään hyviin tuloksiin, tulee kuitenkin tietää mitä tekee.

 

Mitä tulee huomioida, jotta vaikuttajamarkkinoinnilla saadaan haluttuja tuloksia?

 

1. Valitse vaikuttajat tarkasti – Iso seuraajamäärä ei yksistään korreloi vaikuttavuuden kanssa

Moni ajattelee, että vaikuttajamarkkinointi on tehokkainta kun satsataan vaikuttajiin, joilla on satoja tuhansia seuraajia. Seuraajamäärän ajatellaan korreloivan tuloksien kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole niin yksiselitteistä. Olennaisinta on, että tunnet kohderyhmäsi ja valitset vaikuttajat tarkasti, jolloin brändisi sekä valitsemasi vaikuttajat puhuttelevat samaa kohderyhmää ja arvot sopivat yhteen. Seuraajamäärä yksistään ei kerro kovinkaan paljoa. Enemmän merkitsee seuraajien sitoutuneisuus ja sitoutuneiden seuraajien osuus koko seuraajakunnasta. Satsaamalla yksistään makrovaikuttajiin, on hyvin helppo tuhlata isoja summia vaikuttajakampanjoihin, saamatta kuitenkaan odotettuja tuloksia.

 

2. Ota huomioon nämä tekijät, kun etsit potentiaalista henkilöbrändiä yhteistyöhön:

 • Brändisi sekä vaikuttajan henkilöbrändin tulee puhutella samaa kohdeyleisöä. Kysy itseltäsi, koostuuko vaikuttajan seuraajakunta henkilöistä, jotka voisivat olla kiinnostuneita myös yrityksesi palveluista/tuotteista?
 • Brändisi arvojen tulee sopia yhteen vaikuttajan henkilöbrändin kanssa.
 • Kampanjoihin kannattaa valita vaikuttaja, joka tuntee jo ennestään tuotteesi/palvelusi tai on aidosti kiinnostunut niistä.
 • Seuraajamäärän lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota seuraajien sitoutuneisuuteen, eli siihen kuinka paljon seuraajat reagoivat tuotettuun sisältöön. Tätä varten voit pyytää vaikuttajilta heidän sitoutuneisuus-keskiarvon (=engagement rate).
 • Kannattaa tutkia vaikuttajien taustat huolella. Et halua valita kampanjaasi vaikuttajaa, joka on esimerkiksi keskellä mediaskandaalia tai jonka toiminta ei sovi brändisi arvoihin.
 • Kannattaa tutustua vaikuttajan aikaisempiin yhteistyökampanjoihin. Onko postauksiin nähty vaivaa, miten seuraajat ovat reagoineet postaukseen ja onko kaupallinen yhteistyö merkitty oikein?
 • Toimitko paikallisesti vai tarjoatko palveluitasi valtakunnallisesti? Tämä vaikuttaa olennaisesti siihen, että kannattaako kampanjassa suosia paikallisia vaikuttajia vai vaikuttajia ympäri Suomea.
 • Millä somealustalla tavoitat kohderyhmäsi todennäköisimmin? Ei kannata panostaa kaikkiin somekanaviin, vaan keskittyä niihin alustoihin, joissa myös brändisi kohdeyleisö on.

 

3. Strategisella vaikuttajamarkkinoinnilla parhaimpiin tuloksiin

Suunnitelmallisuudella päästään yleensä parhaimpiin tuloksiin ja sama pätee myös vaikuttajamarkkinointiin. Kun lähdet suunnittelemaan vaikuttajamarkkinointia, aloita vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Määrittele kampanjan tavoitteet
 • Määrittele kohdeyleisö: kenet vaikuttajamarkkinoinnilla halutaan tavoittaa?
 • Mihin kohdeyleisön tarpeeseen tuotteellasi/palvelullasi vastataan? Mitä markkinoidaan?
 • Mitä kohderyhmälle halutaan viestiä ja miten? Toteutetaanko kampanja kuvana, arvontana, videona, yhdistelmänä..?
 • Missä kanavissa kohdeyleisösi on? Määrittele tämän pohjalta, missä kanavissa vaikuttajakampanjat kannattaa toteuttaa.
 • Valitse kampanjaan oikeat vaikuttajat, jonka kohderyhmät sekä arvot vastaavat brändisi kohdeyleisöä sekä arvoja. Mieti, ketkä vaikuttajat voisivat sopia kampanjaan parhaiten.
 • Onko tuotteesi tai palvelusi kausiluontoisia, tai oletko lanseeraamassa uuden tuotteen, jolle haluat näkyvyyttä? Määrittele milloin haluat kampanjan toteutuvan vai tavoitteletko jatkuvia/toistuvia kampanjoita?
 • Millä ehdoilla ja paljonko olet valmis maksamaan vaikuttajamarkkinoinnista? Määrittele budjetti ja ehdot, joiden pohjalta aloitat keskustelun vaikuttajien kanssa.
 • Miten tuloksia seurataan? Määrittele miten tuloksia mitataan ja vertaa tuloksia asetettuihin tavoitteisiin.

 

Autamme sinua onnistumaan vaikuttajamarkkinoinnissa. Tutustu PR- ja vaikuttajamarkkinoinnin palveluihimme täällä.