Vaikuttajamarkkinointi – Mitä se on ja mitkä ovat sen hyödyt?

Vaikuttajamarkkinointi on tehokas ja jatkuvasti suosiotaan kasvattava markkinoinnin muoto. Oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi kasvattaakin merkittävästi brändinäkyvyyttä sekä boostaa myyntiä. Sen teho perustuu perinteiseen mouth-of-word -markkinointiin. Vaikuttajamarkkinoinnissa hyödynnetään tyypillisesti julkimoita ja sosiaalisen median vaikuttajia, jotka ovat aktiivisia sosiaalisessa mediassa ja joilta löytyy tyypillisesti huomattava määrä seuraajia, jotka ovat kiinnostuneita ko. vaikuttajan elämästä ja tekemisistä.

 

Vaikuttajamarkkinointi

 

Vaikuttajamarkkinoinnissa yritys tekee kaupallisen yhteistyösopimuksen sosiaalisen median vaikuttajan kanssa. Vaikuttajan kanavaa pidetään mainosalustana, jolloin tavoitetaan vaikuttajan kohderyhmää. Yleensä sopimuksessa sovitaan mitä vaikuttaja tekee ja minkä korvauksen yritys vaikuttajalle maksaa. Yleisesti sopimussisältö määrittelee kampanjan tavoitteen ja sisällön sekä aikataulun julkaisulle. Lisäksi useimmiten määritellään myös missä kanavassa tai kanavissa julkaisu/julkaisut tehdään ja kuinka monta julkaisua sekä minkä tyyppistä julkaisua yhteistyö pitää sisällään. Yhteistyö voi koostua kertaluontoisesta kampanjasta tai yhteistyö voi olla myös pidempiaikaista.

 

Yhteistyösopimuksen yleinen sisältö:

 • Kampanjan tavoite
 • Kampanjan aikataulu, postausten aikataulu
 • Onko kyse yksittäisestä kampanjasta vai pidemmästä yhteistyöstä
 • Kanavat, joissa postaukset tehdään
 • Postausten muoto (video, kuva, storypostaukset jne.)
 • Korvaus (tuotepalkkiot, etuudet, rahapalkkio)
 • Mahdollinen raportointi

 

On tieteellisesti tutkittu, että somevaikuttajat mielletään parhaimmillaan kaverillisiksi ja ajan saatossa seuraajan ja vaikuttajan välille muodostuu suhde, joka perustuu ihailuun, kunnioitukseen ja luottamukseen. Kun vaikuttaja suosittelee jotain tuotetta, voidaan se kokea samoin kuin ystävä vinkkaisi tuotteesta. Suhtautuminen vaikuttajamarkkinointiin onkin tutkitusti myönteisempi kuin perinteisiin mainoksiin ja on myös tutkittu, että vaikuttajan suosituksia pidetään uskottavampana kuin perinteisen mainonnan kampanjoita.

Vaikuttajamarkkinoinnissa pyritäänkin hyödyntämään vaikuttajan asemaa ja kykyä vaikuttaa seuraajiensa toimintaan tuottamansa sisällön kautta. Jotta vaikuttajamarkkinoinnilla saavutetaan hyviä tuloksia, tulee vaikuttajamarkkinointi toteuttaa suunnitelmallisesti ja valita vaikuttajat kampanjoihin huolella. Lue lisää siitä, mitä tulee huomioida onnistuakseen vaikuttajamarkkinoinnissa täällä.

 

Mitkä ovat vaikuttajamarkkinoinnin keskeisimmät hyödyt?

 • Tehokuus: vaikuttajamarkkinointi on tehokas keino vaikuttaa suureen määrään ihmisiä ja vaikuttavuudeltaan parempi kuin perinteiset mainoskampanjat
 • Oikein toteutettuna vaikuttajamarkkinointi boostaa brändin tunnettavuutta ja myyntiä merkittävästi
 • Vaikuttajamarkkinoinnin suosio on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti ja yhä useammat kilpailukykyiset brändit tekevät aktiivisesti vaikuttajamarkkinointia osana markkinointistrategiaansa
 • Sosiaalisen median kanavien käytön määrän kasvu ja uusien alustojen lisääntyminen

 

Haluaisitko aloittaa vaikuttajamarkkinoinnin, mutta et tiedä mistä aloittaa? Ei hätää, autamme rautaisella kokemuksella yrityksiä vaikuttajasuhteiden rakentamisessa, strategian laatimisessa sekä sopivien brand-matchien löytämisessä. Lue lisää vaikuttajamarkkinointiin liittyvistä palveluistamme täällä.